Verslag Rally 2018

Op een zonovergoten 9 juni 2018 deden 60 auto’s mee aan de Prinses Maxima Centrum Rally, die wederom begon bij het Louwman museum. Na een rit door het groene hart van Nederland en een lunch op Fort Wierickerschans vond de finish van de rally plaats op in Kasteel de Wittenburg in Wassenaar alwaar tijdens een feestelijk samenzijn de prijzen werden uitgereikt.

In aanvulling of afgelopen jaar is in 2018 een loterij georganiseerd. De winnaar kreeg voor een periode van drie jaar de beschikking over een Fiat 500 middels een lease. Tijdens de loterij werden 788 loten van 50/stuk verkocht. Een inwoner van Wassenaar was de gelukkige winnaar. De loterij heeft na kansspelbelasting netto 34.824 euro opgebracht. Een en ander is door een accountant verklaring bevestigd.

Ook in 2018 waren er veel bedrijven en individuen bereid gevonden de organisatie van de rally te steunen middels sponsoring en donaties.

Uiteindelijk kon 113.000 euro overgedragen worden aan het Prinses Maxima Centrum. Omdat de winnaar van de rally dit geen “mooi bedrag” vond werd de uiteindelijke gift door hem spontaan verhoogd tot 115.000 euro.

Met trots kan vermeld worden dat in twee jaar tijd ongeveer 250.000 euro kon worden afgedragen aan het Prinses Maxima Centrum ter financiering van twee kind-ouderkamers. Deze zijn inmiddels in gebruik genomen.

Vanzelfsprekend is het bestuur van de Stichting Prinses Maxima Centrum Rally de Organisatoren, de Lions Wassenaar Duin leden, de Donateurs (ook met bijdragen in natura), Deelnemers en Kopers van de veilingkavels en Loten zeer veel dank verschuldigd.

Inmiddels wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van onze derde rally te houden op 22 juni 2019.