Nieuwsbrief Januari 2019

Beste deelnemer,

Allereerst wensen wij jullie een gelukkig , gezond en sportief 2019 toe!

Graag maken wij jullie attent op het artikel “ Spankracht kind met kanker enorm “ over het Prinses Maxima Centrum in de Telegraaf van 5 januari j.l.. Een bewogen artikel waarin Prof. Hans Clevers, de initiator van het centrum, iets verteld over het ziekenhuis en haar patientjes. Het laat jullie zien dat het geld (250.000 euro in 2 jaar) dat wij, mede door jullie deelname aan de rally en ook door donaties en veilingopbrengsten, overgemaakt hebben (en wederom hopen te kunnen doen dit jaar) heel goed terecht komt!

Zoals jullie weten zijn de voorbereidingen van de Rally van 22 juni a.s. in alle hevigheid
losgebarsten. Mogelijke deelnemers worden op alle manieren benaderd. Flyers worden verspreid. Autobeurzen worden bezocht om de professionals in de autohandel aan te sporen hun klanten ertoe te overreden mee te doen aan de rally. Wehebben inmiddels weer belangrijke sponsors aan ons weten te binden, met als hoofdsponsor ook dit jaar weer Basic Fit. En oud-deelnemers zijn of worden binnenkort benaderd, telefonisch danwel per email, om ook in 2019 deel te nemen.

Belangrijk is dat wij nu al zo’n 20 inschrijvingen hebben en dat jullie je nog steeds kunnen inschrijven op onze site:www.prinsesmaximacentrumrally.nl voor de rally op 22 juni 2019 !! Zoals toegezegd: wij zullen jullie op geregelde tijden per mail een nieuwsbrief sturen (die uiteraard ook op de site te lezen is) over alle vorderingen, ingeschreven deelnemers etc..

We verheugen ons nog steeds enorm op jullie deelname en: zegt het voort in jullie vriendenkring (evenals de vorige 2 rallies: ervaring is niet noodzakelijk ! ).

Namens de gehele organisatie,

Ernst Muller